vineri, 20 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6316 ha
Intravilan: 438 ha
Extravilan: 5878 ha
Populatie: 4724
Gospodarii: 1838
Nr. locuinte: 1838
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 3


Numele localitatilor aflate in administratie: Ghermăneşti, Râşeşti, Drânceni, Albiţa, Băile-Drânceni, Şopârleni
Asezarea geografica:
Situată pe E 581, la 70 km faţă de municipiul Vaslui şi la 25 km faţă de municipiul Huşi
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Activitati economice principale:
Prelucrarea laptelui şi a cărnii
Prelucrarea strugurilor
Activităţi de morărit
Activităţi de producţie - confecţii
Prestări servicii
Comerţ
Obiective turistice:
Movila Răbâia
Cimitirul Evreiesc
Vama Albiţa
Biserica Ghermăneşti
Biserica Râşeşti
Biserica Drânceni
Biserica Şopârleni
Spitalul Carol I Ghermăneşti
Monumente istorice

Facilitati oferite investitorilor:
Comuna se află la graniţa de est a României, unde mulţi investitori au cumpărat terenuri pentru pentru a construi diferite obiective economice fiind şi zonă turistică, deoarece pe teritoriul comunei Drânceni se află Vama Albiţa
Proiecte de investitii:
Construirea unei săli de sport în localitatea Ghermăneşti - finalizat
Alimentare cu apă a satelor componente
Proiect de reabilitare a drumurilor comunale FRDS
Proiect construire a două centre sociale - finalizat
Construirea unui teatru de vară
Staţie canalizare şi epurare a apelor uzate
Construcţie Cămin Cultural Ghermăneşti